Реакција на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести на извештајот на ДЗР


СООПШТЕНИЕ – Извештајот на ДЗР за ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, Скопје, се однесува на работењето на Клиниката за 2022 година и првиот квартал од 2023 година.


Условниот буџет кој Клиниката за детски болести го доби на 9. 02. 2022 година од страна на ФЗОРСМ со бр.


08-2715/1 за третман на пациентите со цистична фиброза со лекот Трикафта изнесуваше 140 000 000,00 денари и беше наменет за третман на 8 пациенти. .

Извор: МИА