Breaking News

Негативен природен прираст во првиот квартал од 2023 година


Бројот на живородените деца во првото тримесечје од 2023 година, во споредба со истиот период лани, е намален за 8. 8 % и изнесува 3 656 живородени деца, соопшти Државниот завод за статистика.


Бројот на умрените лица, пак, во првото тримесечје од 2023 година бележи намалување од 29. 5 % во споредба со истото тримесечје од 2022 година и изнесува 5 233 лицa, а од нив пет се умрени доенчиња.


Природниот прираст е негативен – 1 577 лица што значи, за толку лица бројот на живородените деца е помал одбројот на умрените лица.

Бројот на склучените бракови во ова тримесечје од годината е намален за 2. 9 % во споредба со истиот период од2022 година и изнесува 2 396 бракови.


Во ова тримесечје се добиени 336 извештаи за разведени бракови, што претставува намалување од 26. 8 % воспоредба со истото тримесечје од 2022 година. са/ .

Извор: МИА