Breaking News

Лидија Попандонова избрана за претседавач со Европската комисија за земјоделство на ФАО


Постојаниот претставник на Република Северна Македонија во ФАО, Лидија Попандонова, на вчерашната 43.


сесија на Европската комисија за земјоделство на ФАО, со консензус на земјите членки од Европа и Централна Азија, беше избрана за претседавач со ова статутарно тело на ФАО.


-Ова е големо признание и чест не само за мене, туку и за нашата земја, која во последните две години се позиционираше во високите структури и технички комисии на ФАО.

Европската комисија за земјоделство има важна улога во правилно насочување на поддршката од ФАО за приоритетни области и актуелни прашања во земјоделско-прехранбениот сектор во земјите членки и дава препораки за сите прашања од нејзината техничка и експертска надлежност за прашања позврзани со трговија, истражување, едукација, исхрана, одржлив развој и актуелни состојби кои го засегаат регионот.


Истовремено, ја олеснува меѓународната соработка, како и соработката со невладините организации, здруженија и меѓународни организации.

Во последниве години, регионот на Европа и Централна Азија доживеа повеќекратни шокови, вклучувајќи ја пандемијата со Ковид-19, временските непогоди и катастрофи, војната во Украина, разорните земјотреси во Турција, кои нанесоа сериозни штети и негативни последици во регионот, вели Попандонова за МИА.


Според неа, повеќекратните кризи предизвикаа нестабилност во земјоделското производство и ги зголемија цените на инпути, суровини, енергија и цените на храна, што резултираше со зголемување на трошоците за живот.

-Соработката со Организацијата за храна и земјоделство на ОН, ФАО е долгогодишна и успешна, се базира на бројни проекти за одржливо управување и консолидација на земјоделското земјиште, адаптација кон климатските промени, безбедност на храна, рурален развој и техничка поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во прилагодување кон страндардите и легислативата на ЕУ, дополнува Попандонова во кусиот разговор за МИА.


мч/лв/ .

Извор: МИА