Breaking News

Успешно вградено вештачко срце кај уште еден пациент на д-р Жан Митрев


На Дејан Христовски, млад пациент во 40тите години му е продолжен животот откако од д-р Жан Митрев заедно со тимот му беше вградено вештачко срце. Механичка циркулаторна потпора или т.н. механичко срце кое се вградува до срцето ја подобрува функцијата и ја надополнува во оној дел каде не е функционално.


Кај Христовски е дијагностицирана тешка дилатативна кардиомиопатија која во последните неколку години особено се влоши и срцевата функција континуирано опаѓаше. Вештачкото срце, покрај класична трансплантација, претставува една од двете можни опции за пациенти кај кои не помагаат лекови.


Кај овие пациенти потребна е постоперативна обука за нив и за семејството за ракување со поставениот уред. Кај Христовски постоперативна обука поминаа успешно и пациентот беше пуштен дома.

Ова е еден од 40-те пациенти кај кои во текот на изминатите 4 години д-р Жан Митрев заедно со својот тим има вградено ваков уред. Сите овие пациенти со вградувањето вештачко срце добија шанса за враќање во нормален живот.