Breaking News

Семинар и работилница на тема „Длабинско разбирање на невронската активност“


Во организација на Сити колеџ, Европскиот кампус на Универзитетот Јорк, денеска во Скопје се одржа семинар и работилница на тема „Длабинско разбирање на невронската активност“ (Deep Learning Neural Networks). Семинарот го водеше д-р Константинос Димопулос, вонреден професор и академски директор за постдипломски програми во одделот за Компјутерски науки на Сити колеџ а пред учесниците се отворија теми на многу прашања поврзани со развојот на дигиталните решенија.


Преку воведот во невронските мрежи за длабинско учење, се разговараше за тоа како човечкиот мозок нè инспирирал да создаваме програми кои навидум наивно ја имитираат работата на мозокот и на тој начин учат од единствениот пример. Се разгледаа проблемите кои вештачки невронски мрежи (Artificial Neural Networks) можат да ги решат, како може да им се претстават дигиталните информации и како тие можат да се искористат за давање одговори. Семинарот на крај го дефинира „длабинското учење“ и можностите да помогне во надминување на ограничувањата, со што ќе може да се развиваат системи како ChatGPT.


Во рамките на семинарот присутните можеа да учествуваат и во работилница „Практично длабинско учење со Python“ односно користење на Google Colab за изградба и обука на вештачки невронски мрежи. На работилницата беше објаснето како да се користи Google’s Colaboratory, кој што примарно се користи за секој да пишува и извршува произволен python-код преку прелистувачот, а особено е погоден за машинско учење, анализа на податоци и образование, но овој пат применет за да се изгради едноставна невронска мрежа, а потоа истата да се обучи за да реши едноставен проблем.

Семинарот заврши со кратка презентација на програмите за додипломски и постдипломски студии кои се нудат на Сити колеџ, Европскиот кампус на Универзитетот Јорк кои водат до дипломи и магистерски дипломи доделени од Универзитетот Јорк.