Breaking News

Македонски Телеком донираше T Tablet за дваесет семејства во социјален ризик


 Таблетите ќе ги користат деца од Центрите за поддршка на СОС Детско село


Македонски Телеком, неодамна го најави на пазарот својот нов T Tablet, 5G уред со достапна цена, креиран да и овозможи на пошироката популација пристап до можностите кои ги отвора 5G технологијата.
Денес, за солидно образование потребни се дигитална писменост и уреди за пристап до сите информации на интернет. Токму затоа, Телеком донираше T Tablet на деца од дваесет семејства во социјален ризик кои ги посетуваат Центрите за поддршка на СОС Детско село.


„Во време кога ја имаме најголемата и најбрза 5G мрежа, треба да размислиме за растечкиот јаз помеѓу оние кои можат и оние кои не можат да си дозволат 5G уреди. Токму тоа беше нашиот мотив за донација на T Tablet на деца кои доаѓаат од семејства во социјален ризик. Технологијата треба да биде достапна за сите, а ние како технолошки лидер имаме обврска да работиме на еднакво дигитално општество“ – изјави Емилија Андоновска, Главен комерцијален директор за приватни корисници во Македонски Телеком.

Центрите за поддршка се советувалишта при СОС Детско село за родители и малолетни деца во социјален ризик. Преку групни советувања се работи на зајакнување на капацитетите на семејствата и создавање семејства опкружени со љубов, почит и сигурност.


„Еден од главните фокуси во советувањето е вклученоста и редовноста на децата во образовниот процес. А денес тешко може да се замисли образование без интернет. Затоа е многу важна оваа донација на таблети, со која ќе им се овозможи на децата едукативна поддршка и влез во дигиталниот свет.“ – изјави Силвија Димитрова, СОС Детско село.

Македонски Телеком е посветен на намалување на дигиталниот јаз и обезбедување широк пристап до можностите кои ги отвора 5G технологијата на повеќе полиња, од забава до образование.