Breaking News

Владата донесе Одлука за намалување на цените на прехранбени производи за најмалку 10 проценти и замрзнување на намалените цени


Трговците за вршење дејност – производство и за вршење дејност – трговија на големо, имаат обврска, производите/стоките посочени во оваа одлука, да им ги продаваат месечно на трговците за вршење дејност – трговија на мало, во количина од најмалку 70% од количината продадена во месец август 2023 година.


.


Извор: МИА