Breaking News

Формирање комисии и апанажи на дневен ред на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата


Собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата денеска ќе ја одржи втората седница.


На дневен ред се утврдување Предлог – одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието,  Разгледување на барања за остварување на плата по престанок на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија и за остварување на отпремнина при заминување во пензија од поранешни пратеници, како и барање за плата по престанок на функцијата член на Советот на јавните обвинители.


ев/мд/  .

Извор: МИА